mapa

Kraj: Středočeký
Okres: Příbram
Katastrální území: Radíč

GPS: Červenka 49°44'16.69"N; 14°24'19.72"E
Doubi 49°43'53.8"N; 14°24'4.12"E4


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradnice
Doubí
Červenka
Na Hrádnici

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25295/2-283Hrazany

Pozdněhalštatské hradiště a laténské oppidum. Nachází se na pravém břehu Vltavy na ostrohu před soutokem s Mastníkem. Před napuštěním přehrady bylo převýšení nad Vltavou až 100m. Terén vytváří sedlo mezi vrcholy Červenka a Doubí.

V pozdním halštatu zde zřejmě bylo hradiště na vrchu Doubí s obvodovou hradbou.

V polovině 2.století př.n.l. zde započala stavba mohutného keltského oppida. Postupem času zabralo až 39ha. Terénní situace na Doubím byla výrazně pozměněna převrstvením při jeho stavbě. Díky kvalitnímu archeologickému výzkumu dr.Jansové víme o šesti branách různé konstrukce, z nich některé byly i vícekrát přestavované. Na sever od Červenky bylo navíc připojeno opevněné předhradí. Na samotné Července je situace změněna stavbou vrcholně středověké tvrze (někdy interpretované jako pozůstatek obléhacího tábora před hradem Ostomeč, který se nachází na úplné špičce ostrožny nad soutokem Vltavy a Mastníka). Valy jižně až severozápadně od Doubí jsou dnes nejmohutnější ze zachovaných fortifikací oppida. Zde byl původně i nepříliš mohutný příkop.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika