mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Hroby

GPS: 49°23'20.706"N, 14°50'48.830"EHroby

Jihočeská obec Hroby, je místem předpokládaného raně středověkého hradiště.

O tom, že v místech obce stálo raně středověké hradiště, se spekuluje již delší dobu. Vysvětlení samotného názvu obce se neodvozuje od hrobů, nýbrž od staročeského výrazu hrůbky, čímž byly myšleny dnešní valy, případně náspy. Další podezření na existenci zaniklého hradiště podporuje terénní reliéf, obec leží v cípu ostrohu a po rovině je přístupná pouze od východu. Nejdůležitější však jsou archeologické nálezy z obce a jejího bezprostředního východního okolí, které lze datovat do středohradištního období. Tím však zatím výčet argumentů pro podporu existence hradiště končí. Prostor ostrohu je v současné době skoro úplně zastavěn a žádná část terénu nelze s případným opevněním spojovat. Lokalitu Hroby tak za současného stavu nelze interpretovat jako opevněné sídliště, konečný resultát může přinést pouze archeologický výzkum, buď destruktivní v prostoru ostrohu, nebo pomocí geofyzikálních metod v těsném východním předpolí vesnice.

V jihozápadní části vsi někteří autoři spatřují pozůstatky vrcholně středověkého tvrziště, místo je nyní nepřístupné, na soukromém pozemku.,


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika