mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Hryzely

GPS: 49°55'48.02"N; 14°59'23.79"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích
V Šancích
Na Starých šancích

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15997/2-894

 Hryzely

Hradiště na terasovité plošině nedaleko na jihozápad od obce Hryzely. Téměř 27ha velké opevnění nad Vavřineckým potokem se velmi podobá nedaleké Staré Kouřimi.

Zřejmě bylo vybudováno v 8. nebo 9.století podle Kouřimského vzoru. Celá východní část je přimknuta k srázu nad Vavřineckým potokem.

Tři souběžné obloukovité valy dělí hradiště na tři části. Vnitřní 4,8ha velké akropole a dvě rozsáhlá předhradí. Vnější val původně obíhal dostředný oblouk podobně jako střední a vnitřní, ale posléze (ještě v průběhu stavby) byl protažen až k jižní terase. Na hradišti jsou pěkně dochované brány podobné branám na Staré Kouřimi. Valy jsou doplněny příkopy, nejmohutnější jsou před vnějším valem. Podle staršího bádání byla opevněna i plocha jižní terasy až 200m od vnějšího valu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika