mapa

Kraj: Západočeský
Okres: Cheb
Katastrální území: Cheb

GPS: 50°4'52.536"N, 12°21'57.250"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 23220/4-3626Cheb

V místech dnešního Chebského hradu a v jeho jižním předpolí se v raném středověku nacházelo hradiště. Vyvýšenina, skalnatá terasa, ční nad pravým břehem Ohře.

Pozůstatky hradiště byly nad povrchem zcela zničeny intenzivní stavební činností, která zde probíhala kontinuálně od doby hradištní po dnešní časy. Hradiště bylo založeno patrně ve 2.polovině 9.století a přetrvalo do 12.století, kdy bylo nahrazeno románským hradem a posléze falcí. Předpokládaná velikost hradiště činí 2,5ha. Akropole se nacházela na místě dnešního hradu a předhradí na ploše jižně od něj až téměř k dnešní ulici Růžové.

Archeologickým výzkumem byla zachycena dřevohlinitá hradba, která měla roštovou konstrukci a čelní nasucho kladenou kamennou zeď. Dřevěná konstrukce byla z hustě vedle sebe kladených břeven. U vnitřní paty se nacházely roubené komory. Před hradbou probíhaly dva příkopy - vnitřní široký 6m a vnější široký 8m. Opevnění tak dosáhlo šířky až 30m. Toto opevnění bylo zachyceno na jižní a jihovýchodní straně hradiště. Kromě něj byly zachyceny i zahloubené sídlištní objekty (do 9.století je datován objekt zahloubeného příbytku se dřevěným obložením stěn), z mladších fází raného středověku pocházejí příbytky s maltovými podlahami. Ve východní části akropole bylo zachyceno pohřebiště, s četnými náhrobními kameny.

V těsné blízkosti kaple sv.Erharda a Uršuly se nachází čtvercová ohrádka, ve které je ukázána výška terénu z doby hradiště. Nachází se v ní také jeden z náhrobních kamenů původního hřbitova.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika