mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Chloumek u Mladé Boleslavi

GPS: 50°23'24.29"N; 14°55'39.18"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Švédské šance
Chlum
Zákouty

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46568/2-1785Chloumek

Ostrožna vybíhající na severozápadě z náhorní plošiny návrší Chlum východně od Mladé Boleslavi. Místní název Švédské šance.

Poloha je pro stavbu hradiště ideální, plošina ohraničená příkrými srázy dosahuje převýšení až 120m. Přístup na jazykovitý výběžek je přepažen extrémně mohutným valem o výšce přes 7m a šířce až 30m. Šířka ploché koruny valu dosahuje 3-4m. Val se zachoval v délce 120m, neboť byl v mezi léty 1890-1935 částečně rozvezen. Před valem je neméně mohutný příkop široký 15m a hluboký do 2m. Plocha horní části hradiště dosahuje téměř 6ha. Druhý val přepažující špičku ostrožny od opyše se zachoval ve formě vysoké meze v délce 65m. Další opevnění v podobě 370m dlouhého klesajícího valu zabezpečuje vodní zdroj níže po svažující se opyši. Část opevnění se dochovala j pod východní hranou ostrožny.

Místo bylo osídleno již v neolitu. Opevnění pochází snad již z eneolitu(?), poté z mladší doby bronzové, tehdy ale zabíralo menší část ostrohu a následně z raného středověku. Ne zcela jasné jsou aktivity na lokalitě v průběhu třicetileté války. Vzhledem k formě dochovaného šíjového valu ale je pravděpodobné, že val byl upravem pro potřeby postavení děl, ze kterých se střílelo na město.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika