mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Choteč u Prahy

GPS: 49°59'30.27"N; 14°16'25.62"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Škrábek
Na Zámkách
Na Zámcích
Na Hradě
Na Hrozným

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29578/2-2358

 Choteč - Škrábek

Nedatovaný opevněný objekt severozápadně od obce Choteč. Hradiště zaujímá západní závěr ostrožny nad levým břehem Radotínského potoka. Převýšení tvoří 45m strmých srázů a jediný přístup od východu je přepažen valem a vnějším příkopem. Opevnění zabírá plochu těsně přesahující 1ha.

Vrchol valu ode dna příkopu dosahuje výšky až 3m. Na obou koncích se stáčí k západu. Na jižní straně téměř pod pravým úhlem a tvoří tak krátké boční opevnění. Na severní straně se jednou nevýrazně zalomí a pokračuje k severní hraně terénu. Opevnění je zde nepříliš logicky vedeno mezi dvěmi vyvýšeninami. Z vnější vyvýšeniny mohl být celý objekt ohrožován. Před vnitřní vyvýšeninou se hned za valem vyskytuje sníženina, někdy interpretovaná jako pozůstatek stavby. Tato interpretace je nepravděpodobná. Zbytek obvodu byl pravděpodobně chráněn jen palisádou. Kraje ostrožny jsou narušeny sesuvy.

Povrchové sběry nepřinesly datovací materiál a fortifikace dosud zkoumána nebyla. Opevnění bývá řazeno mezi slovanská hradiště, pravděpodobnější však je jeho pravěký původ. Vyloučen není ani středověký původ, protože v jižní části lokality byl v jednom z vývratů nalezen kus opracobvaného? vápence s maltovým pojivem. V případě středověké tvrze, či hradu by se jednalo spíše o nedostavěný objekt.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika