mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Chřešťovice

GPS: jižní fortifikace 49°19'58.806"N, 14°17'46.591"E
severozápadní fortifikace 49°20'2.833"N, 14°17'39.051"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U Svatého Jana
Na Poušti

-------------------------------------------------

Kulturní památka

číslo rejstříku ÚSKP: 18443/3-2524

 Chřešťovice

Na ostře modelované ostrožně se nad místem vtoku potoka Kozína (či Chřešťovického potoka) do Vltavy nacházejí pozůstatky pravěkého hradiště. Dnešní podoba je změněna vzdmutím Orlické přehrady. Namísto hlubokých údolí Vltavy a Kozína s převýšením až 80m je vrcholová plošina jen asi 35m nad hladinou přehrady.

Opevněná plocha dosahuje asi 2ha a přístup na ní vede v nejužším místě pouze 7m úzkou šíjí. V tomto místě byla nejspíše ve střední době bronzové přepažena valem a další dvě vnitřní fortifikační linie jí přetly v místech, kde se rozšiřuje v širší vnitřní plochu. Prostřední linie byla vystavěna v 75m odstupu v délce 28m a vnitřní val po dalších 35m v délce 40m. Dnes jsou v terénu patrné jen jako drobné terénní vlny, přes které vede asfaltová silnice. Východní strana nad Vltavou je chráněna téměř kolmými skalními stěnami. Stráň spadající k potoku Kozínu na severozápadní a západní straně je výrazně mírnější a musela být opevněna. Na severu se opevnění dochovalo v podobě terasy, na severozápadě jsou patrné dva paralelně probíhající valy a příkop. Na západní straně na ně navazuje terasa, která posléze zaniká. Podle starších popisů se zde nacházela brána, dnes zcela zaniklá. Střední část hradiště zaujímá areál gotického kostela sv.Jana Křtitele s hřbitovem. Podle starých popisů bylo hradiště členěno na akropoli a dvě předhradí na západě a severozápadě.

Archeologickým výzkumem byly zachyceny i stopy osídlení z pozdní doby bronzové, pozdní doby halštatské a z raného středověku. Z důvodu objevu kostrového hřbitova lze předpokládat, že v místě gotického kostela stál ve 12.století jeho předchůdce.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika