mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Chrudim

GPS: 49°57'6.03"N, 15°47'39.084"E



Chrudim I

Ostrožna v meandru Chrudimky, na místě dnešního historického centra Chrudimy, byla několikrát v průběhu pravěku využita pro stavbu opevnění.

Ostrožnu na severu a jihu chránily strmé srázy k Chrudimce, pozvolněji se terén skláněl k západu. Na východě se ostrožna napojuje k okolní krajině a terén tu mírně stoupá. Nejstarší opevnění tu bylo postaveno snad v pozdní době kamenné, kultuře nálevkovitých pohárů. Opevnění není doložené, ale dá se předpokládat. Hradiště lužické kultury zde tvořilo jeden sídelní celek s vedlejší opevněnou plochou na návrší Pumberka. Plocha byla osídlena a patrně i opevněna v pozdním halštatu. Jediné zdokumentované opevnění pochází až z raného středověku. Postaveno bylo zřejmě již v 9.století, Slované zde sídlili snad již od konce 7.století.

Archeologickým výzkumem byl zachycen 4m široký a 2m hluboký příkop. Jím a zatím nezdokumentovanou hradbou byla opevněna plocha 3,5ha. Pozdější významné přemyslovské správní centrum je známé i z Kosmovy kroniky (k roku 1055). Obvodová hradba postavená v 11.století měla čelní opukovou zeď, na kterou navazovala dřevěná roštová konstrukce s hlinitou výplní. Na přelomu 11. a 12.století tato hradba zanikla požárem. V průběhu 12.století byla na její destrukci postavena nová hradba. Na východě, v místech kde přetínala ostrožnu, byla oproti starší hradbě posunuta do fortifikačně výhodnějšího postavení na východ. Čím víc k jihu, tím více se od původní linie vzdalovala. Nejsnadnější přístup na jihovýchodě tak byl zdvojen. V ploše mezi těmito hradbami se ve 12.století vydělil samostatně opevněný areál. Jedná se o nejvyšší místo vnitřního hradiště a na kastelánský dvorec zde navázal pozdější hrad.

Někdy před rokem 1276 zde byly postaveny kamenné hradby a stavební středověká a novověká činnost zcela smazala veškeré pozůstatky starého hradiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika