mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Chrudim

GPS: 49°57'14.747"N, 15°48'55.815"EChrudim II

Na severovýchodním okraji města Chrudim se nachází výšina zvaná Pumberka. Zde se v průběhu věků nacházelo několik opevněných objektů. Jedním z nich bylo i hradiště zhruba kruhového půdorysu v centrální části návrší.

Nejstarší popisy zaznamenávají obloukovitý val, který měl dosahovat výšky až 4 m. Hradiště bylo z velké části odtěženo rozsáhlou pískovnou, do dnešních dnů se dochoval pouze výrazně poškozená část příkopu na jihozápadní straně. Dnes v místech původního příkopu vede cesta, terén je plošně převrstven a v místech hradiště stojí několik domů a na severovýchodní straně se nachází sídliště. Podle terénní konfigurace, starších map a popisů a také podle leteckých měřičských snímků lze hypoteticky hradiště rekonstruoval jako nepravidelný kruh o průměru 220 m. Vnitřní využitelná plocha mohla zahrnovat až 4 ha.

Názory na stáří fortifikace se různí, podle vedlejší opevněné lokality byl objekt datován do slezskoplatěnické kultury, někteří badatelé uvažují spíše o raném středověku. Pro případný archeologický výzkum zůstává jen nevelká plocha na jihu, zbytek je pod zástavbou, případně zcela odtěžen. V jihovýchodním sousedství se nacházelo další hradiště, archeologicky zkoumané, příslušící období lengyelské kultury, na který navázalo opevnění slezskoplatěnické. Lokality bývají někdy zaměňovány.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika