mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Chrustenice

GPS: 50°0'13.925"N, 14°9'38.078"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Ovčácký vrchChrustenice

Na výběžku masivu Blýskavky, v místech zvaných Ovčácký vrch, se nad městem Loděnice nachází sporé pozůstatky patrně pravěkého hradiště. Hradiště bylo v terénu zachyceno až ve 2.polovině první dekády současného století.

Pro jeho stavbu bylo zvoleno místo na kopci, který vybíhá z vedlejšího masivu a je s ním spojen sedlem. Kopec je protáhlý ve směru východ - západ a má velmi strmé svahy podél delší severní a jižní strany i podél kratší strany západní. Údolí říčky Loděnice na severní straně převyšuje o 100m a na straně jižní o 90m. V místě šíjového opevnění převyšuje sedlo na východní straně o 16m. Opevnění v dochované délce 115m bylo vystavěno na čelní, východní straně v délce 50m a na severní i jižní straně se stáčí k západu. Na severní straně je průběh valu dochován v délce přibližně 45m. Zhruba v polovině svého severního průběhu je na valu patrná sníženina. Jižní průběh valu je pozorovatelný pouze necelých 20m a poté se vytrácí. Opevnění zadní části hradiště není patrné, vzhledem k nepřístupnosti mohlo mít lehčí charakter. Nejmohutnější je val v severní části jeho východního průběhu a v místech, kde se stáčí k západu. Zde dosahuje asi 2m - 3m z vnější strany a 0,2 - 0,4m z vnitřní strany. Dále od šíje má spíše podobu terasy bez vnitřního převýšení. Celková plocha ohrazená fortifikací nepřesahuje 0,35ha, protože terén je rovný pouze v úzkém pouze 20m - 30m širokém pásu a délce maximálně 115m, poté velmi prudce klesá do nivy Loděnice. Na téměř nejvyšším místě celého hradiště, kousek za valem se nachází 1m x 1m velká nezasypaná díra - pozůstatek archeologické sondy.

Hradiště bylo preventivně celé prozkoumáno detektorem kovů s negativním výsledkem. Sporadicky nalezená keramika lze pouze rámcově řadit do staršího pravěku, zde je tedy pravděpodobně nutné hledat jeho původ.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika