mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Benešov u Prahy

GPS: 49°46'15.412"N, 14°37'51.228"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14839/6-2091

 Chvojen

Hradiště za závěrečného období raného středověku a dvorec počínajícího vrcholného středověku.

Ostroh nad pravým břehem Janovického potoka. Opevněná plocha dosahovala zhruba 1,3ha, dochované opevnění má na délku 240m.

Fortifikace sestává z valu a vnějšího příkopu, před kterým je ještě vyhozen násep. V této podobě vedla fortifikace po celém obvodu a dosahuje šíře až 17m. Do dnešních dnů se dochovala pouze část. Na severu vede od ohradní zdi kostela k severozápadu a obloukem se stáčí k jihozápadu. Po 100m rovného průběhu se stáčí k jihu a jihovýchodu, aby po dalších zhruba 50m vyzněla. Jihovýchodní a východní část se nedochovala. Celý vnitřní prostor snad přepažoval val, jehož pozůstatkem může být nevýrazná terénní vlna rozdělující plochu na akropoli a předhradí.

Celá fortifikace je ukázkou přerodu starších hradišť do nových typů mocenských postů - v tomto případě opevněného rezidenčního dvorce. Obdélná, v přízemí dvouprostorová, částečně kamenná stavba o rozměrech 9,4x 17,5m stála v západním sousedství tribunového kostela v nejvyšším místě opevnění. Vedle ní na jižní straně se nacházely další, patrně hospodářské stavby ze dřeva. Podle nálezů je lze datovat do poslední třetiny 12.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika