mapa

Kraj: Tábor
Okres: Jihočeský

GPS: 49°24'18.568"N, 14°48'44.597"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HinovChýnov

Hradiště Chýnov je známé z písemných pramenů. Poprvé je zmiňováno v Kosmově kronice k roku 981 jako jeden z pohraničních Slavníkovských hradů. Jiné hodnověrnější písemné údaje mluví o chýnovské přemyslovské provincii a o chýnovských kastelánech. Na ploše dnešního Chýnova nejsou žádné stopy po opevnění patrné. Přesto je lokalizace hradiště s velkou pravděpodobností známa. Je jím ostrožna nad Chýnovským potokem, intenzivně zastavovaná již od středověku.

Ostroh je od východu a jihu vymezen strmým srázem padajícím do údolí Chýnovského potoka. Na jihozápadě je terén pozvolnější, ale v době existence hradiště mohl být podstatně prudší.

Na ostrožně byla postavena tvrz, později přestavěná hrad a poté na zámek. Po barokní přestavbě zámku byla postavena výrazná obvodová zeď, která lemovala obvod ostrohu a zahrada na její ploše. Při těchto úpravách byla výrazně měněna konfigurace terénu a nejinak tomu bylo i v dobách pozdějších. Do terénu nejvýrazněji zasáhla stavba silnice, která přetíná severozápadní a severní konec ostrožny.

Z plochy pocházejí zatím nepříliš početné nálezy datované do 11. a 12.století, na archeologický průzkum hradiště teprve čeká.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika