mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Chyše

GPS: 50°5'51.392"N, 13°13'59.989"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U StřelniceChyše

Jihozápadně od Chyše se nad meandrem Střely zdvihá ostroh s pozůstatky dávného hradiště. Převýšení ostrožny nad tokem činí až 55m. Jediný přístup vede od jihovýchodu, na ostatních stranách padá poměrně strmý sráz k nivě Střely.

Příčný kamenitý val přetínající ostrožnu měří asi 50m a dosahuje výšky až 2,5m při šířce 5-6m. Opevnění vedlo i po obvodě, zde je již jen málo patrné. Opevněná plocha nedosahuje ani 1ha. Před příčným opevněním jsou patrné upravené hrany, možná se zde nacházelo lehce opevněné předhradí.

Hradiště zatím není datované, v malých sondách byla zachycena mazanice a kus kamenného drtidla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika