mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Jaroměř

GPS: 50°21'19.97"N, 15°55'8.348"EJaroměř

V prudkém meandru Labe na nevýrazné ostrožně, v místech dnešního historického jádra Jaroměře, stálo v raném středověku hradiště.

Úzkou ostrožnu obtéká Labe z jihu, západu a severozápadu. Vnitřní hradiště se zřejmě nacházelo v místech dnešního náměstí, předhradí se pak připojovalo na východní straně. Veškeré opevnění i vnitřní plocha hradiště zanikly při středověkých a novověkých stavebních aktivitách. Značně pozměněna byla i konfigurace terénu, v ranném středověku byla ostrožna výraznější a většina obvodu byla chráněna strmým srázem.

Archeologicky bylo zaznamenáno osídlení již v 8.století. Hradiště pak bylo založeno ve 2.polovině 11.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika