mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Jesenice u Sedlčan

GPS: 49°35'6.92"N; 14°28'14.5"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zvěřinec
Na hradě

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15435/2-2439Jesenice - Zvěřinec

Hrad Zvěřinec ležící jižně od městečka Jesenice, nad osadou Boudy má okolo sebe mohutné vnější opevnění.

Místy spečený vnější val býval považován za pravěký, přesněji halštatsko-laténský. Tradovaný údaj má kořeny ve vlastivědné literatuře. Vysoký val doplňuje vnitřní hluboký příkop. Na některých místech vystupuje z valu na vnitřni straně kontreskarpová zeď. Že je toto vnější opevnění hradu Zvěřinec postaveno na starší fortifikaci nelze na základě dnešního stavu vědomostí potvrdit ani vyvrátit. Jeho zalomený průběh je však logický pro vrcholně středověký hrad.

Kromě jedné výjimky z lokality zatím nepocházejí žádné archeologické nálezy starší než středověké, proto je existence hradiště dosti nepravděpodobná.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika