mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Jíloviště

GPS: 49°56'53.146"N, 14°20'21.566"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kazín
Na hrádku
Hrádek
Pustý Hrádek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36355/2-2359Jíloviště II - Kazín

Nad pravým břehem Berounky se zdvihá až 40m vysoká skála od 19.století zvaná Kazín.

Skála je západním ukončením úzké ostrožny, která je od jihu vymezena strmou roklí ústící do Berounky a na severu svahem padajícím k chatové osadě. Jediná přístupná je východní strana.

Ostrožna byla eneolitickým výšinným sídlištěm kultury Řivnáčské. Pravděpodobné opevnění bylo zničeno při výstavbě středověkého hrádku, který je rozdělen na jádro a předhradí. Jádro je opevněno příčným valem a příkopem, předhradí také a opevnění se stáčí i podél jeho severní strany. Lokalita je poškozena výkopy, které zde probíhaly již od 19.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika