mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Karlovice

GPS: 50°33'12.531"N, 15°10'34.311"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Čertova ruka
Šourkova věž
Hrad
Velká bašta
Malá bašta
Hlavní masiv
Novákova pec
Východní platau
Velký amfiteátr
Čertova stěna
Maják
MašovKarlovice

Velice zajímavá opevněná plocha se nachází ve skalní skupině Maják uprostřed Hruboskalského skalního města. Polokruhovitý masiv ze skalních bloků a věží, zvaný Čertova Ruka, obklopuje vnitřní plochu přístupnou od východu. Jižní část skalního bloku má rozsáhlou vrcholovou plošinu, která své okolí převyšuje o 50m.

Tato plošina byla osídlena již v eneolitu a výrazně také v mladší době bronzově, období lužických popelnicových polí. Nejvýznamnější osídlení lze pak klást do doby halštatské a laténské.

Vrcholová plošina byla opevněna kombinací dřevěných zátarasů, po kterých zbyly četné kapsy a žlaby pro příčné trámy. Tak byly zajištěny možné přístupy na vrchol úzkými skalními rozsedlinami. Halštatskému období je pak přisuzováno opevnění vnitřního prostoru mezi skalními masivy. Na skalním baklonu tzv. Šourkovi věže je vytesaná cisterna. Na přístupné severovýchodní straně se nalézají nevýrazná torza domnělých valů, další val měl chránit přístup do severní části skalního masivu. Ve skutečnosti se ale o relikty fortifikací nejedná. Příkopovité útvary jsou relikty úvozových cest a valovité relikty jsou provozem cest nad úroveň terénu vytlačené hmoty.

Ve vrcholové severní části skalního masivu, byl ve 13.století postaven malý hrádek, po kterém zůstaly záseky, dražé a dvě vytesané skalní světničky. Zda některý z výše mníněných záseků a dražé patří pravěkému období je nejisté.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika