mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Klecany

GPS: 50°10'24.97"N; 14°24'11.58"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hradisku
Na Hradišti
Pravý Hradec
Na Šancích
Ve ValechKlecany

Ostrožna nad pravým břehem Vltavy jihozápadně od obce Klecany na sobě nese raně středověké hradiště.

Terén zde klesá od severovýchodu k jihozápadu, až nad téměř kolmé skály nad Vltavou. Po stranách jsou prudké srázy do roklí potoků vlévajících se do Vltavy. Plocha mezi nimi (5,8ha) posloužila jako staveniště pro soudobé hradiště s protějším Levým Hradcem. Osídlení pokračovalo dále až za 12.století.

Celá plocha byla opevněna obvodovým opevněním. Kromě přístupové šíje byla po obvodě jen menší hradba, ze které se nejvíce zachovalo na severozápadě. Tam jsou viditelné delší úseky valů. Přístupová šíje byla naopak opevněna mohutnou hradbou a příkopem. Dále byla zřejmě opevněna i cesta k vodnímu zdroji na severní straně úbočí.

Severovýchodní část hradiště je poškozena novodobou těžbou kamene a necitlivou výstavbou rodinných domků.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika