mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Klučov u Českého Brodu

GPS: Akropole 50°5'54.181"N, 14°54'32.218"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Ptáčku
Na Háji
Na Skále
Nad malou vinicí

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17903/2-897Klučov

V těsném severním sousedství obce se nachází návrší nad Šemberou, zvané Na Ptáčku. Osídleno a částečně opevněno bylo již v eneolitu. Hradiště zde vzniklo ve starší době bronzové a raném středověku. Posléze posloužilo pro husitský tábor.

Převýšení nad říčkou čítá 45m, terén k ní klesá prudkým srázem. Nejpřístupnější je východní strana, kde návrší plynule přechází v planinu. Nejstarší opevnění bylo zaznamenáno v podobě klínového příkopu již z konce mladší doby kamenné. První obvodové opevnění postavili lidé unětické kultury starší doby bronzové. Zabíralo 1,6ha a sestávalo z hradby a 7m širokého příkopu.

Slované se zde opevnili nejpozději v 8.století pomocí hradeb postavených bez použití kamene. Val jednodílného hradiště nesl na temeni kůlovou hradbu a byl doplněn vnějším hrotitým příkopem (o hloubce i přes 3m). Vstupovalo se boční branou, ke které se muselo jít dlouhým úsekem pod východní hradbou (k tomu nutila zábrana z kůlů, těsně za příkopem podél východní hradby). Později došlo i k ohrazení přilehlé východní osady, pomocí dřevohlinité hradby s vnějším příkopem. Celková ohrazená plocha se tak zvětšila na 2,5ha. Na předhradí se vstupovalo bránou, která byla vysunuta do přerušení příkopu. V jejím středu stála šestiboká věž, okolo ní pak dva úzké průchody. Hradiště zaniklo na počátku 9.století.

Za husitských válek zde byl postaven vojenský tábor. K jeho ochraně byl vybudován příkop, který ohraničil plochu téměř čtyřnásobně větší, než plocha původního hradiště. Starší fortitfikaci však nevyužil.

Kromě terénního zlomu nad Šemberou a malých částí valu vnitřního hradiště se žádné nadzemní části fortifikace nedochovaly.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika