mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kolín

GPS: 50°1'35.521"N, 15°13'20.013"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hánín
Na Háníně
Velká Skalka
Na Starých ZámcíchKolín I - Hánín

Na okraji Kolína, se na pravém břehu Labe rozkládají výrazně poníčené pozůstatky raně středověkého hradiště.

Původně zde byla drobná vyvýšenina zvaná Velká Skála, kterou od východu, jihu a západu obtékalo Labe. Vstup vedl patrně od severu a obvodové opevnění zahrnovalo plochu zhruba 5ha. Regulace řeky z let 1913 - 27 zarovnala tok a z původního toku zbyly mokřady podél východní strany hradiště. Ve 2.polovině 19.století se na ploše hradiště i v okolí začal těžit stavební kámen a tato těžba skončila až po 2.světové válce. Největší lom zatopila po odstřelu v roce 1950 spodní voda a tak se nyní v centru bývalého opevnění nachází jezírko. Mnoho menších lomů bylo zasypáno stavebním odpadem. Kromě toho byl v severní části postaven dům a další byl nedávno postaven v západní části bývalého hradiště. Přesto lze v silně zarostlém terénu nalézt pozůstatky opevnění. Jedná se o val, který vede po části jižní a podél většiny východní strany. Terén je zde těžko prostupný a orientace v něm je nesnadná. Na jihovýchodní straně byl evidován zatočený výběžek kamenité hradby, snad místo dalšího vstupu.

Archeologicky bylo osídlení datováno snad již do konce 9.století, opevněno bylo patrně v 10. a 11.století, v té době existovalo i pohřebiště vzdálené necelých 300m severním směrem. V blízkosti opevnění se předpokládá brod přes Labe. Zaznamenány byly také dvě laténské zahloubené chaty.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika