mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kolín

GPS: 50°1'35.674"N, 15°12'5.327"E


Kulturní památka (kostel)

Číslo rejstříku ÚSKP: 19709/2-735



Kolín II

O nejvyšším místě Kolína, v místech kostela sv.Bartoloměje se uvažuje jako o možném raně středověkém hradišti. Zdejší terén je pozměněn kontinuální zástavbou a především stavbou kostela a městského opevnění. Původně lze předpokládat strmé svahy na severní, jižní a snad i severní straně.

Z místa a z blízkého okolí pocházejí četně raně středověké nálezy, včetně bohatě vybavených pohřbů. Z výbavy hrobu z Kouřimského předměstí pochází největší soubor karolínských importů u nás, kromě nich byl vybaven i řadou domácích a velkomorovských? předmětů. Importy lze datovad do 1.poloviny 9.století, jeden z domácích šperků pak do 2.poloviny 9.století. Většina ostatních nálezů z prostoru Kolína je datována do 10.století.

Vzhledem ke stavebním zásahům by případné opevnění odhalil jen archeologický výzkum. Ten by musel zasáhnout do značné hloubky terénu, což je jen těžko představitelné. Existence hradiště je zde tedy nejistá, i když pravděpodobná. Nedaleké hradiště Hánín pochází až z 10.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika