mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Korno

GPS: Val 49°55'29.805"N, 14°8'38.906"E
Akropole: 49°55'28.618"N, 14°8'42.588"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Brdláku
Střevíc

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34588/2-426

 Korno I - Střevíc

Vrch Střevíc s domnělým pozůstatkem hradiště se nalézá severovýchodně od obce Korno. Severně pod kopcem protéká Berounka.

Opevnění ve formě valu se mělo podle průzkumu z roku 2000 dochovat na jižní straně, kde probíhá lesem a remízkem. Polem prochází jako málo zřetelná terénní vlna. Má formu volně sypaných kamenů a nejlépe je patrný v jihovýchodní části v zalesněném prostoru. Domnělý val měl mít původně dřevohlinitou konstrukci. Napojuje se na široký severovýchodní ostroh. Jeho severozápadní a západní průběh není jistý. Nejde však o pozůstatky opevnění, ale o snos kamenů z pole, které je parné na mapách stabilního katastru. Podobné snosy se nacházejí na více místech kopce i na mnoha okolních kopcích a velmi často jsou na mapách stabilního katastru vyznačeny parcelní hranicí a na jedné straně mají vyznačené pole, na druhé les.

Nejasného, s velkou pravděpodobností až novověkého původu, jsou terasovité úpravy na severní straně kopce. Nejvyšší vede po okraji lesa, další dva potom paralelně zhruba po vrstevnici v mírném svahu. Jsou zpevněny kamennou zídkou, která se nejlépe dochovala u dolních teras. Jedná se zřejmě o tarasování terénu kvůli zemědělskému využití a kvůli cestám.

Hradiště nebylo datováno, hypoteticky se uvažovalo nad dobou halštatskou (nedaleké hroby z tohoto období), po detailním průzkumu je ale očividné, že se jedná o pseudolokalitu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika