mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Korno

GPS: Val 49°55'29.805"N, 14°8'38.906"E
Akropole: 49°55'28.618"N, 14°8'42.588"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Brdláku
Střevíc

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34588/2-426

 Korno I - Střevíc

Vrch Střevíc s pozůstatkem hradiště se nalézá severovýchodně od obce Korno. Severně pod kopcem protéká Berounka.

Opevnění ve formě valu se dochovalo na jižní straně, kde probíhá lesem a remízkem. Polem prochází jako málo zřetelná terénní vlna. Má formu volně sypaných kamenů a nejlépe je patrný v jihovýchodní části v zalesněném prostoru. Val měl původně snad dřevohlinitou konstrukci. Napojuje se na široký severovýchodní ostroh. Jeho severozápadní a západní průběh není jistý.

Nejasného, patrně až novověkého původu, jsou terasovité úpravy na severní straně nad Berounkou. Nejvyšší vede po okraji lesa, další dva potom paralelně zhruba po vrstevnici v mísném svahu. Jsou zpevněny kamennou zídkou, která se nejlépe dochovala u dolních teras.

Hradiště zatím není datováno, hypoteticky se uvažuje nad dobou halštatskou (nedaleké hroby z tohoto období).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika