mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Korno / Tetín u Berouna

GPS: Val 49°55'37.504"N, 14°7'37.076"E
Akropole: 49°55'40.471"N, 14°7'44.144"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V zahradáchKorno III

Severozápadně od obce Korno, přímo nad západní stranou Císařské rokle se nachází ostrožna s možným pozůstatkem fortifikace.

Císařské rokle, která probíhá ze severu k jihu, se na svém konci stáčí k západu. Na svém úplném konci se rokle rozdvojuje a na pokračování severnějšího ukončení navazuje příkop?, který doplňuje val?. Val pokračuje severozápadním směrem, až k terénní hraně, kde je přerušen cestou. Ostrá terénní hrana (pozůstatek hradby?) pokračuje na severovýchod. Na vrcholu hrany se v celé délce nachází množství kamenů, připomínající zhroucenou zeď. Zhruba trojúhelníková plocha se sklání stále prudčeji k severovýchodu. Z východu i jihu je zcela nepřístupná.

Jde-li opravdu o pozůstatek fortifikace není jisté, stejně tak jako případná datace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika