mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Kostelec u Jičíněvsi

GPS: jižní nároží 50°22'46.121"N, 15°19'51.092"E
vnitřní val 50°22'50.736"N, 15°19'50.415"E
severovýchodní nároží 50°22'58.519"N, 15°20'3.154"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Krkavčicích
V Krkavici
V KrkavčíchKostelec

Východně od středu obce Kostelec se nachází rozsáhlé raně středověké? hradiště. Hradiště má obdélný tvar o rozloze 10ha a leží na mírném návrší.

Plocha byla opevněna po celém obvodu, nejlépe se z opevnění zachoval jižní cíp (výška valu až 4,5m) a průběh fortifikace směrem na severovýchod. Zde se dochoval i vnější příkop. Severní a západní průběh příkopu byl použit pro stavbu silnice, nejzápadnější cíp hradiště byl zastavěn. Původní délka opevnění dosahovala téměř 1300m. Zcela zanikla v severovýchodní části. Vnitřní areál byl přepažen vnitřním příkopem o původní šířce 7-14m. Dnes je z větší části zavezen.

Toto nedávno objevené hradiště zatím nebylo archeologicky zkoumáno. Z povrchových sběrů pochází keramika z 11. či 12.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika