mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Kostelec nad Vltavou

GPS: 49°29'57.380"N, 14°11'20.520"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

SudaKostelec nad Vltavou

Kousek od Žďákovského mostu, na skalnatém ostrohu, který sbíhá k pravému břehu Orlické přehrady, se nachází jedno z našich nejmenších pravěkých hradišť.

Skalnatý úzký ostroh se nachází nad ústím drobné bezejmenné vodoteče do Vltavy. V poměrně prudkém svahu je přetnut menším, do skály vylámaným příkopem. Příkop je dlouhý 11 m, u dna široký 3,5 m a dosahuje hloubky až 1,8 m. Plocha, kterou příkop vymezuje, nepřesahuje 0,013 ha, část z tohoto území má poměrně velký sklon. Plocha hradiště je podlouhlá, v některých místech pouhé 2 m široká, za šíjovým příkopem poměrně prudce klesá až do vzdálenosti 40 m, kde se nachází 15 x 8 m velká plošina. Za touto plošinou terén opět klesá až do cípu ostrohu, na kterém se nachází bizarní skalní útvar, podobný věži. Podélné srázy k Vltavě jsou téměř kolmé, k potoku padá terén pozvolněji, ovšem také velmi prudce.

Hradiště bylo objeveno až v roce 2009 a byl na něm proveden menší archeologický výzkum spočívající v povrchových sběrech, jedné 1x1 m velké sondě a využity byly také archeobotanické metody. Díky výzkumu lze hradiště přesvědčivě datovat do eneolitu, konkrétně do jeho starší, až střední fáze.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika