Kostelec nad Vltavou

Kousek od Žďákovského mostu, na skalnatém ostrohu, který sbíhá k pravému břehu Orlické přehrady, se nachází jedno z našich nejmenších pravěkých hradišť.

Skalnatý úzký ostroh se nachází nad ústím drobné bezejmenné vodoteče do Vltavy. V poměrně prudkém svahu je přetnut menším, do skály vylámaným příkopem. Příkop je dlouhý 11 m, u dna široký 3,5 m a dosahuje hloubky až 1,8 m. Plocha, kterou příkop vymezuje, nepřesahuje 0,013 ha, část z tohoto území má poměrně velký sklon. Plocha hradiště je podlouhlá, v některých místech pouhé 2 m široká, za šíjovým příkopem poměrně prudce klesá až do vzdálenosti 40 m, kde se nachází 15 x 8 m velká plošina. Za touto plošinou terén opět klesá až do cípu ostrohu, na kterém se nachází bizarní skalní útvar, podobný věži. Podélné srázy k Vltavě jsou téměř kolmé, k potoku padá terén pozvolněji, ovšem také velmi prudce.

Hradiště bylo objeveno až v roce 2009 a byl na něm proveden menší archeologický výzkum spočívající v povrchových sběrech, jedné 1x1 m velké sondě a využity byly také archeobotanické metody. Díky výzkumu lze hradiště přesvědčivě datovat do eneolitu, konkrétně do jeho starší, až střední fáze.

mapa  

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Kostelec nad Vltavou

GPS: 49°29'57.380"N, 14°11'20.520"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Suda


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika