mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Kounice

GPS: Akropole 50°6'18.094"N, 14°50'20.664"E
hlavní val 50°6'15.992"N, 14°50'34.137"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Skále
Na ViniciKounice

Jihozápadně od obce Kounice, se nachází výrazná ostrožna zvaná Na Skále, nebo Na Vinici.

Vybíhá z návrší Zálužník směrem na západ. Z jihu, západu a severu ji obtéká Kounický potok, který převyšuje až o 36m.

Celková opevněná plocha dosahuje 5,1ha. Součástí pravěkého opevnění byl příkop o šířce 5m zjištěný geofyzikálním měřením. Dnes nepatrná příčná deprese byla ověřena pedologickými vrty. Probíhá od severního ohraje směrem na jihojihozápad. s jejím průběhem zřejmě souvisí hluboká rokle na severním svahu ostrožny, patrně blíže nedatovaný příkop. Ještě východněji přetíná celou ostrožnu příčná, zatím nezkoumaná fortifikace. Je rozoraná do značné šířky a je na hranici viditelnosti. V 8. a 9.století chránila plochu zřejmě dřevěná hradba. Do dnešních dní se dochoval široce rozoraný příčný val, o maximální výšce asi 1m, který přetíná celou ostrožnu. V jihozápadní části byla celá plocha narušena cihelnou.

Plocha byla osídlena v době jordanovské kultury pozdního neolitu, řivnáčské kultury středního eneolitu, v době halštatské a v raném středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika