mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kouřim

GPS: 50°0'2.76"N; 14°58'50.05"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U sv.Jiří
Na Klimentu

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29037/2-900Kouřim II - U sv.Jiří

Ostrožna nad soutokem Kouřimky a Ždánického potoka zvaná U sv.Jiří, jihovýchodně od centra města Kouřim.

První osídlení registrujeme již v době halštatské, avšak opevnění není doloženo. V době rozkvětu Staré Kouřimi toto území sloužilo pravděpodobně jako strategický doplněk k velkému hradišti. Opevnění vzniklo na konci 10.století v návaznosti na vyvrácení protější Staré Kouřimi. Pro 11.století se stalo přemyslovským správním centrem.

Hradba obíhala po celém obvodu ostrožny (6,2ha) a byla 10-12m široká s čelní kamennou zdí o šíři 2,5m. Jediným viditelným pozůstatkem je terénní vlna přepažující ostrožnu na severu. Na obou koncích hradiště byly čelní brány. Severní brána měla na přelomu 12. a 13. století parametry napodobující soudobou vznikající hradní architekturu.

K dobytí a vyplenění hradiště došlo roku 1232 při vítězství Přemysla Otakara I. nad zdejším vládcem Děpoltem III. (vedlejší přemyslovská větev). Poté bylo založeno na protějším břehu Ždánického potoka město Kouřim.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika