Kouřim II - U sv.Jiří

Ostrožna nad soutokem Kouřimky a Ždánického potoka zvaná U sv.Jiří, jihovýchodně od centra města Kouřim.

První osídlení registrujeme již v době halštatské, avšak opevnění není doloženo. V době rozkvětu Staré Kouřimi toto území sloužilo pravděpodobně jako strategický doplněk k velkému hradišti. Opevnění vzniklo na konci 10.století v návaznosti na vyvrácení protější Staré Kouřimi. Pro 11.století se stalo přemyslovským správním centrem.

Hradba obíhala po celém obvodu ostrožny (6,2ha) a byla 10-12m široká s čelní kamennou zdí o šíři 2,5m. Jediným viditelným pozůstatkem je terénní vlna přepažující ostrožnu na severu. Na obou koncích hradiště byly čelní brány. Severní brána měla na přelomu 12. a 13. století parametry napodobující soudobou vznikající hradní architekturu.

K dobytí a vyplenění hradiště došlo roku 1232 při vítězství Přemysla Otakara I. nad zdejším vládcem Děpoltem III. (vedlejší přemyslovská větev). Poté bylo založeno na protějším břehu Ždánického potoka město Kouřim.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kouřim

GPS: 50°0'2.76"N; 14°58'50.05"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U sv.Jiří
Na Klimentu

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29037/2-900


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika