mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kouřim

GPS: 49°59'45.82"N; 14°59'13.12"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U sv.Vojtěcha

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26696/2-901Kouřim III - u sv.Vojtěcha

Malé hradiště z pozdní doby bronzové, lehce opevněno? i v raném středověku.

Terasovitá vyvýšenina oválného tvaru o rozloze 1,5ha zvaná Svatovojtěšská převyšuje údolí Kouřimky o 15m. Místo se nacházé přímo naproti Staré Kouřimi nad Bukačovským mlýnem.

První doložené osídlení je z pozdní doby kamenné. Zdejší řivnáčská osada, však narozdíl od protější soudobé osady, opevněna nebyla. Hradba zde byla postavena až v době bronzové a to v období kultury knovízské a štítarské. Jednalo se o 3-4m širokou kamenitou hradbu s komorovou konstrukcí.

Lehce opevněné sídlo zde stálo i v 11. a 12.století. Jeho součástí byl patrně i románský kostel s pohřebištěm. Mohlo se jednat o sídlo knížecího úředníka, sakrální zónu, nebo strategický doplněk vedlejšího přemyslovského hradiště U sv.Jiří.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika