mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Kováry

GPS: 50°11'29.65"N; 14°14'43.95"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Budeč
Zákolany
Na Budči
V Karpatech

---------------------------------------------------

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 118

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11745/2-663Kováry - Budeč

Mohutný terénní blok nad soutokem Zákolanského a Týneckého potoka nad obcí Zákolany.

Převýšení nad údolím potoků činí až 50m a vytváří širokou ostrožnu, na východě a jihovýchodě strmě klesá do údolí na většině zbývajícího obvodu je terén přístupnější. S okolním terénem je spojena na jihozápadě.

K vnitřní akropoli (3,3ha) se od západu, severu a severovýchodu přimyká rozlehlé předhradí. K předhradí jsou navíc ještě připojeny na severu a severovýchodě další menší předhradí. Všechna místa byla opevněna po celém obvodu a vnější hradby tak lemovaly okraje ostrožny. Nejmohutněji z vnějších částí byla logicky opevněna hradba na místě nejpřístupnějším jihozápadě.

První opevněný areál tu vznikl v době bronzové (nálezy knovízké kultury). Toto opevnění (v místech vrcholové plošiny) bylo v raném středověku zcela sneseno a Slované zde postavili zřejmě na přelomu 8. a 9.století svou pevnost. Na konci 9.století opevnili i předhradí a nedlouho poté v souvislosti s dobytím Spytihněvem I. na přelomu 9. - 10.století hradby opět přestavěli. Mohutné hradiště Budeč (Budkův hrad?) mělo zhruba trojúhelníkovitý tvar o rozloze 25ha. Poslední přestavba hradeb se udála na sklonku 10.století a jednalo se o přestavbu opevnění akropole doplněné 10m širokým příkopem.

Na akropoli se zachovala rotunda sv.Petra a Pavla z konce 9.století (naše jediná stojící stavba z dob Velké Moravy) a v základech naznačený kostelík Panny Marie.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika