mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Kozly u Tišic

GPS: 50°14'43.85"N; 14°33'14.58"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hradišti
Hradiště

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27794/2-3922Kozly

Na levém břehu Labe mezi Kostelcem a Neratovicemi vystupuje z plochého terénu asi o 3m terasovitě převýšená plocha doposud nedatovaného blatného hradiště.

Před regulací Labe v 19.století leželo na pravém břehu v šíji k meandru. Dnes již zaniklý Labské meandr chránil plochu hradiště od severu, západu a jihu. Jediný přístup asi umožňovala pouze haťová cesta od východu.

Hradiště má asi 1ha o délce 200 a šířce 60-80m v severovýchodním až jihozápadním směru. Celý obvod ledvinovitého tvaru byl opevněn a pozůstatkem této hradby je terénní vlna lemující obvod vyvýšeniny, občas přechází jen do tvaru terasy. Příkop je dnes patrný především na západním a severozápadním obvodu.

Datace je nejistá (není archeologický průzkum) podle povrchových nálezů se uvažuje o době halštatské nebo raném středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika