mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Krchleby u Čáslavi

GPS: 49°52'41.584"N, 15°20'4.047"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U ChedrbíKrchleby

Severně nad obcí Chedrbí, na katastrálním území obce Krchleby, se nachází dosud nedatované hradiště.

Opevnění zaujalo plochu jazykovitého výběžku terénu, který je vymezen údolím Klejnárky, která pod výběžkem teče výrazným meandrem. Údolí Klejnárky vymezuje výběžek z jižní, západní a severozápadní strany, na východní straně lokalitu vymezuje rokle, která pod hradištěm ústí do údolí vodoteče. Převýšení nad vodotečí dosahuje 20 m, nad východní roklí zhruba 13 m. Jediný přístup po rovině vede od severovýchodu. V místech, kde je výběžek široký kolem 75 m se nacházelo několikanásobné opevnění. Vymezilo plochu o velikosti 1,7 ha, dnes z větší části hospodářsky využívanou ve formě pole, pouze 0,65 ha v JZ cípu výběžku je zalesněno. Opevnění bylo identifikováno pouze na základě vegetačních příznaků na leteckých fotografiích. Na leteckých snímcích jsou patrné dvě soustavy opevnění, každá složená z dvojice paralelně probíhajících linií. Vnější z nich, dlouhá 75 m, v mírně vyklenutém oblouku přetíná výběžek. Linie mají rozestup 7-8 m a pravděpodobně naznačují průběh příkopů. Přibližně 25 m od vnější soustavy směrem dovnitř opevnění probíhá druhá zdvojená linie, tentokrát ale lehce vyklenutá JZ směrem. Rozestup mezi příkopy je u vnitřní soustavy stejný jako u vnější. V těsném východním sousedství probíhá silnice, při jejíž stavbě byla nevýrazně poškozena i plocha s opevněním, další ztráty lze připsat na vrub těžbě kamenů, drobný lom narušil jižní cíp výběžku.

Hradiště zatím nebylo zkoumáno jinak než pomocí povrchových sběrů, ty přinesly několik střepů ze zemědělského pravěku, většina nálezů ale přísluší ranému středověku. Pro dataci opevnění ale tyto zjištění nestačí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika