mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Křečhoř

GPS: 50°1'41.961"N, 15°7'23.259"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

V Šancích
Švédské Šance
Kréta

-----------------------------------------------

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14342/2-3449Křečhoř

Západní část obce a plocha západně od ní byla v minulosti opakovaně využita pro obranné účely. V raném středověku byla patrně hradištěm.

Plocha o velikosti zhruba 13,5ha byla nevýrazným svahem vymezena pouze na východní straně. Opevnění vedlo podél celého obvodu, do dnešních dnů se dochovalo v podobě vysoké meze podél severní strany a částečně také ve vsi podél východní strany. Ještě na 1. a 2.josefském mapování je zakreslený jeho průběh i podél západní a jižní strany. Západní strana je dnes rozvezena téměř do roviny zemědělskou činností (stalo se tak v poslední čtvrtině 19.století), jižní strana také, navíc zde byla postavena asfaltová silnice. Dochovaná mez vede hřbitova a v severovýchodním cípu se ostře lomí k západu. Poté vede podél celé severní strany a dosahuje výšky až 4m. Na severozápadní straně se stáčí v širokém oblouku a po zhruba 100m západního průběhu pozvolna zaniká. Další pokračování v místech pole je viditelné pouze na leteckých fotografiích. Jižní úsek zanikl, v jeho místech vede silnice. V severní části opevněné plochy je dnes sad, většinu zbylé plochy zabírá pole.

Roku 1757 se zde utábořila část rakouských vojsk, které poté bojovali u Kolína. Vojáci zde čekali několik dní a patrně se zde opevňovali. V roce 1898 byl v severozápadním cípu postaven monumentální pomník v novoklacisistním stylu, který oslavuje vítězství císařských vojsk v bitvě u Kolína.

Při kopání základů pro pomník bylo údajně naraženo na staré zdivo. Z plochy opevnění pochází více raně středověkých keramických nálezů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika