mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Křečovice u Neveklova

GPS: 49°43'5.37"N; 14°30'8.96"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Strážovice
BorovinaKřečovice II - Strážovice

Nad obcí Strážovice na Benešovsku západním směrem se nachází zalesněné návrší Borovina. A na něm zbytky opevnění?, které není doposud datované.

Opevnění zaujímá celé návrší a nejviditelnější je v podobě dlouhého vysokého valu táhnoucím se severojižním směrem. Další val je veden nedaleko severního okraje lesa a to z jihozápadu na severovýchod. V místě změny směru průběhu valu k jihovýchodu je dokonce možný pozůstatek brány?. Další dokonce dvojitý val? je veden od jihu, zde byla tato nevýrazná ostrožna přepažena v místě nejjednoduššího přístupu.

Nejpravděpodobnější se mi jeví jeho raně středověké stáří. Při nedávném archeologickém průzkumu byly povrchovým sběrem nalezeny dva soubory keramiky. Jedna přísluší 14. - 15.století a druhá je viditelně starší, ale k její dataci doposud nedošlo.

V těsné blízkosti, na vrcholu Lhotského vrchu se nachází další opevněná lokalita, souvislost obou poloh není jistá.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika