mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Křinec

GPS: 50°16'1.83"N, 15°7'11.783"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

ChotucKřinec I - Chotuc

Vrch Chotuc se nachází západně od Křince. Je takzvanou svědeckou horou a zdálky viditelnou dominantou labského pravobřeží mezi Nymburkem a Poděbrady.

Terénní situace na vrcholu kopce je výrazně poškozena a zdeformována mladšími stavebními aktivitami. Východní část poškodila stavba gotického kostela a pohřebiště okolo něj, jihozápad výstavba domku a cest.

Na severní straně se nachází táhlá terénní vlna běžící po vrstevnici pod hranou vrcholové plošiny. To odpovídá halštatským fortifikacím a při jediném archeologickém průzkumu sakrální gotické stavby byly opravdu nalezeny nálezy odpovídající této době. Další možný relikt opevnění v podobě příkopu se nachází východně a jihovýchodně od kostela, může však být výsledkem pozdějších terénních úprav pro hřbitov a cesty. Na východní straně se nalézá nízký valovitý útvar, spíše v podobě terasy, snad pozůstatek obvodové fortifikace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika