mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Řevničov

GPS: Val: 50°9'51.152"N, 13°47'37.196"E
Akropole: 50°9'51.413"N, 13°47'31.09"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Louštín
Louštýn
ChloustináKrušovice - Louštín

Na západním konci výrazného hřbetu Louštína stálo v pozdní době bronzové hradiště.

Závěr hřbetu orientovaného východo-západním směrem je plochý. Severní, západní a jižní strana je od přírody ochráněna prudkým svahem. Východní stranu přetíná zhruba 100m dlouhý val s vnějším příkopem. Příkop je dnes 3-4m široký a 1m hluboký. Val je široký až 9m s výškou do 1,5m. Ve valu jsou zbytky opuky a zuhelnatělé zbytky dřevěných konstrukcí. Obvodové opevnění dokládají terasy na okraji svahu. Opevněná plocha dosahuje 1,5ha.

Nejvyšší část vnitřní plochy poškodila stavba radiové stanice a pozorovatelny. Velkou část vnitřní plochy a většinu obvodu zlikvidovaly lomy, po kterých zbyly četné terénní nerovnosti a hluboké jámy. Lom se v jižní části zakousl i do příčného opevnění.

Povrchovými sběry se podařilo získat keramické zlomky i z pozdní doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika