mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Kyškovice

GPS: 50°27'14.892"N, 14°17'23.989"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HamráčekKyškovice

Návrší Hamráček se nalézá severně od Kyškovic a jihozápadně od vrchu Sovice.

Jediný údaj o tomto zatím neověřeném hradišti zní: "Výzkum N.Mašek 1956. Hradiště. Keramika získaná sběrem na horní ploše návrší zv. Hamráček." Návrší je částečně zastavěno, na zbylé ploše se nacházejí zahrady a pole. Návrší se mírně zvedá o 10 -15 m nad okolní terén, ostře je ohraničeno z jihovýchodní strany, kde se nachází strmý, 50 m vysoký svah k toku Labe.

Na lokalitě nejsou žádné stopy po opevnění, pouze na leteckých snímcích se některé linie teoreticky jeví jako možný pozůstatek po opevnění. Z lokality jsou známy nálezy z doby bronzové a z raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika