mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Lázně Toušeň

GPS: 50°10'6.26"N; 14°43'20.88"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradišťko
Na Hradištku
Na Hradišťku
Na Hradišti

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30371/2-2215Lázně Toušeň

V eneolitu a následně i v raném středověku opevněný nepravý ostroh se nachází ve východní části obce Lázně Toušeň, přímo nad starým tokem Labe, dnes zvaným Malviny.

Nejstarší opevnění eneolitického lidu řivnáčské kultury sestávalo z 10 m širokého a 3 m hlubokého příkopu doplněného pravděpodobně palisádou. Příkop byl vytesán v opukové skále a odděloval nevelkou akropoli od navazujícího prostoru na západní straně. Místo bylo osídleno i v době bronzové. V raném středověku zde vystavěli slované zhruba 3,5 ha velké hradiště, opevněné valem a hrotitým příkopem.

Pozůstatky fortifikací byly do nedávna v terénu patrné jako nevýrazné teréní vlny. V posledních letech je hradiště narušováno výraznou stavební činností, bez archeologických záchranných výzkumů. Tato barbarská činnost se děje v návaznosti na nezodpovědné zpochybnění zápisu hradiště mezi kulturní památky. Patrně nejvýznamnější archeologická památka širokého okolí, tak právě v této době zaniká.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika