mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Lázně Toušeň

GPS: 50°10'6.26"N; 14°43'20.88"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradišťko
Na Hradištku
Na Hradišťku
Na Hradišti

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30371/2-2215Lázně Toušeň

V eneolitu a následně i v raném středověku opevněná ostrožna se nachází ve východní části obce Lázně Toušeň, přímo nad starým tokem Labe dnes zvaným Malviny.

Nejstarší opevnění eneolitického lidu řivnáčské kultury sestávalo z 10m širokého a 3m hlubokého příkopu doplněného pravděpodobně palisádou. Příkop byl vytesán v opukové skále a odděloval nevelkou akropoli od navazujícího prostoru na západní straně. Místo bylo osídleno i v době bronzové.

V raném středověku zde vystavěli Slované zhruba 3,5ha velké hradiště opevněné valem a hrotitým příkopem. Pozůstatky fortifikací jsou v terénu patrné jen jako nevýrazné teréní vlny.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika