mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Levousy

GPS: 50°23'11.4"N; 13°58'43.61"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích
Libušin Hrad
Na Hradbách
Na Hradě
Livousy
Na ValáchLevousy

Výrazná ostrožna nad pravým břehem Ohře, východně od obce Levousy byla osídlena velmi často napříč celým pravěkem.

Opevnění celé ostrožny s předpolím dosahuje 12ha. Samotná ostrožna byla poprvé opevněna v pozdní době bronzové? a spolu s předpolím v raném středověku. Plocha je z nejdelší severní strany chráněna strmými svahy spadajícími do údolí Ohře. Ze západu, jihozápadu a severovýchodu je převýšení i strmost menší a končí v bezvodých údolích.

Jihovýchodní část vnějšího opevnění je dnes nejlépe zachována a brání v přístupu ze strany, kde se ostrožna připojuje k středočeské křídové tabuli. Vnitřní hradiště je přepaženo dvěma příčnými 110m dlouhými valy. Vnitřní z nich dosahuje až 3,5m výšky a nejlépe je zachován na severní straně. Vnější val vnitřního hradiště je poškozen cestou a parazitující zástavbou nevzhledných rekreačních domků. Předhradí je přetnuto valem sahajícím od východní rokle po jižní konec vnějšího valu vnitřního hradiště. Druhé předhradí pokračuje v terénu na jih a celá fortifikace tak získává tvar písmena L. Druhé předhradí je z jihovýchodu opevněno již zmíněným mohutným valem (3,5m výška, 10m šířka) a vnějším příkopem (až 2m hloubka a 8m šířka). V kontrastu s tím je chybějící jihozápadní část opevnění druhého předhradí.

Na severovýchodě byl systém opevnění využit jako vnější část příkopu středověkého hrádku Šebín.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika