mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Lhotky u Mladé Boleslavi

GPS: Akropole 50°23'43.61"N, 15°2'58.234"E
Val: 50°23'40.16"N, 15°3'2.535"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Skalce
Malé Hrady
Staré Hrady
Na Starých Hradech
Vysoká Lhota
Malá LhotaLhotky

Zatím nedatované (uvažuje se o halštatském stáří) hradiště jihozápadně nad obcí Lhotky.

Výrazná ostrožna převyšuje okolí až o 35m. Mírně klesající plocha ostrožny je ze všech stran mimo jihovýchodu ohraničena strmým srázem.

Přístupová strana je přepažena mohutným valem, který je dodnes dobře patrný a ohraničuje zhruba 1ha velkou plochu. Přetíná celou ostrožnu od západní k východní hraně v délce necelých 50m. Vzhledem k zemědělským činnostem je rozorán do značné šířky (až 20m). Před touto opevňovací linií se ostrožna rozšiřuje. Druhý vnější val? probíhá souběžně, ale je patrný jen ve východní části v délce 25m. Před valy jsou dnes již téměř neznatelné příkopy.

Povrchové sběry nepřinesly žádný výsledek, doba vzniku opevnění tak není jistá. Na konci ostrožny údajně stávala, dnes již zaniklá středověká tvrz.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika