mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Libavské Údolí

GPS: Akropole: 50°7'19.567"N 12°33'10.354"E
Vnější opevnění: 50°7'14.855"N 12°33'20.628"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Kolová
Starý Zámek
Hradiště
Kager
Koger

------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45065/4-658Libavské Údolí - Kolová

Hradiště, městiště a nevelké pozůstatky hradu se nacházejí na ostrohu nad soutokem Malé a Velké Libavy. Údolí potoků ohraničují ostroh z jižní, západní a severní strany. Svah však povětšinou není dostatečně strmý, proto muselo svahy zajistit obvodové opevnění. Ostroh je přístupný od východu, kde se nachází nejmohutnější opevnění.

Plocha hradiště se dělí na tři části, předhradí, akropoli a nevelkou plochu v cípu ostrohu. Vnější opevnění vedlo po celém obvodu a nejlépe se dochovalo na východní straně. Podél celé východní a části jižní strany ho doplňuje vnější příkop. Na západě se dochoval pouze nízký val, který má většinou jen podobu terasy. Podobně je tomu na severní straně, kde je opevnění částečně poškozeno těžbou. Zhruba v polovině je plocha hradiště přetnuta vnitřní fortifikací, která se dochovala po celé délce v podobě valu s vnějším příkopem. Hradiště bylo vybudováno v mladší době bronzové nositeli chebské skupiny kultury popelnicových polí.

Ve 13.století byla na lokalitě provedena lokace města, patrně pokus o založení Kynšperka. Z tohoto pokusu, který patrně netrval příliš dlouho, na hradišti zůstalo 15 pravidelně, podél cesty rozmístěných terénních depresí. Jedna z nich byla archeologicky prozkoumána a vyšlo najevo, že se jedná o pozůstatek požárem zaniklé zemnice. V samotném cípu ostrohu byl do hradiště vložen opevněný objekt, patrně hrad. Snad se tak stalo spolu se zakládaným městem. Objekt vymezuje příkop a vnějším valem. Za příkopem se nachází na vyvýšené místo a za ním těžce poškozená plocha samého hradu. Zdá se, že stejně jako město, nebyl ani hrad dokončen.

Spojování historicky doloženého hradu Kager s touto lokalitou se zdá býti minimálně problematické. Situaci může naznačit jen archeologický výzkum, plocha hradu je však poničena četnými novověkými zásahy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika