mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Libice nad Cidlinou

GPS: Brána: 50°7'37.727"N, 15°10'24.68"E
Palác: 50°7'37.036"N, 15°10'21.58"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Hradě
Starý hrad
Na Hradišti
Nová Libice
Druhý hrad

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11749/2-1978Libice nad Cidlinou

Významné raně středověké hradiště v místech obce Libice nad Cidlinou a západně od ní.

Dvě terasovité vyvýšeniny převyšují okolní terén o 2-6m. Jedna v intraviánu obce, druhá jihozápadně od ní. Blatné hradiště bylo v raném středověku obtékáno rychle tekoucí Cidlinou. Dnes je situace zcela jiná, soutok Labe a Cidliny se posunul kousek od hradiště a z původního řečiště vznikly mokřady.

Hradiště lze rozdělit na dvě části, přičemž východní část je zastavěna obcí a je označována jako předhradí. Západní část je dodneška i přes několikeré poškození při těžbě písku a zemědělských činnostech dobře zachovaná. Celková plocha opevnění dosahuje včetně propojující šíje plochy 26ha. Délka opevnění přesahuje 3km. Dnešní podoba opevnění je v podobě terasy vysoké od 2m do 6m.

Osídlení se datuje již do šestého století a vznik opevněného hradiště pak do století osmého. Opevněné předhradí bylo budováno pravděpodobně na počátku století desátého. Hradiště někdy kolem roku 1130 vyhořelo a tak osidlování místa pokračovalo již jen v místě východního předhradí.

Uvnitř vlastního hradiště jsou naznačeny dnes již překonaným způsobem základy kostela, paláce, vstupní brány a věže. Na leteckých fotografiích lze rozeznat opevnění jihozápadního prostoru.

Zhruba uprostřed šíje mezi předhradím a hradištěm je památník mapující historii a výzkumy hradiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika