mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Libušín

GPS: 50°9'42.84"N; 14°2'14.64"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Ljubošín
Na Libušíně
Svatojiřská
U sv.Jiří

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29148/2-693

 Libušín I - U svatého Jiří

Ostrožna úžící se do tvaru trojúhelníku zvaná Svatojiřská na sobě nese raně středověké hradiště. Nachází se jihozápadně od obce Libušín.

Přístupná je z jihozápadního směru, z jihu spadá terén do údolí Svatojiřského potoka. Na severní straně spadal terén do údolí potoka Libušínského do doby, než zde byl otevřen velkolom a celá plocha na sever od hradiště zcela zničena. Lom odlámal i severozápadní část předhradí.

Samotné hradiště se dělí na celoobvodově opevněnou akropoli na níž je postaven kostel sv.Jiří se zvonicí a na dvě předhradí připojující se za sebou k akropoli. Celkem tedy ostrožnu přetínají tři souběžné valy. Vnější v délce 315m a výšce 0,6-1,3m je odlámán a poničen cestou. Prostřední o délce 220m je nejzachovalejší a dosahuje výšky až 4,8m je doplněn vnějším příkopem. V jeho jižní části je odhalen po archeologickém výzkumu až na kamennou hradbu. Na severu a jihu pokračuje opevnění po stranách ostrožny až k akropoli. Vnitřní val akropole o délce 144m dosahuje výšky 3m. Akropole zahrnuje opevněnou plochu velkou 2,6ha, první předhradí 3,6ha a vnější předhradí 4,6ha. Navíc je ještě opevněn zdroj pitné vody ve formě nižší kamenné hradby (1,5ha). Celková velikost je tedy 12,3ha. Zajímavé je důmyslné skloubení různých konstrukčních typů hradeb.

Archeologickými výzkumy bylo zjištěno osídlení ostrožny již v 6., či 7.století. Hradiště bylopodle posledních revizních výzkumů založeno patrně ve 2. až 3.třetině 10.století, zánik bývá kladen na rozmezí 10. a 11.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika