mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katasdtrální území: Libušín

GPS: 50°9'16.385"N, 14°2'30.955"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:


Na Starých Zámcích
Staré Hrady
Na Zámcích
Libušín


-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19266/2-694Libušín II - Na Starých Zámcích

Jihovýchodně od hradiště Libušín se nachází pozůstatek velice zajímavého opevnění pomístně zvaného "Na Starých Zámcích". V 19.století bylo opevnění dočasně považováno za původní Libušín.

Opevnění zaujalo závěr zalesněného ostrohu nad roklemi s Knovízkým potokem a jeho bezejmenným přítokem. Obě vodoteče zde jsou jen malými potůčky. Opevněn je severní cíp ostrohu, který je strmým srázem ohraničen podél severozápadní a východní strany. Jihovýchodní strana se sklání pozvolněji a na západě se ostrožna po rovině napojuje na okolní terén.

Vnější fortifikace sestává z valu a vnějšího příkopu, který se táhne od hrany srázu na severozápadě, téměř rovně v délce zhruba 70m k jihovýchodu. Náhle se však v terénu val i příkop ztrácí. Jihovýchodní strana se sklání jen pozvolna, proto ji bylo nutno zajistit. Nejlépe by toho bylo docíleno stočením valu k severovýchodnímu srázu, stopy po fortifikaci tu však chybí. Tato část opevnění působí starším dojmem, než vnitřní část.

Vnitřní část je patrně pozůstatkem vrcholně středověké tvrze. Zdá se, že při stavbě tvrze a jejího příslušenství došlo k zasypání jižní části vnějšího opevnění.

Objekt mohl být postaven jako součást obrany vedlejšího významného raně středověkého Libušínského hradiště. Jednalo by se jen o malý objekt, který byl ve vrcholném středověku využit ke stavbě opevněného dvora s tvrzí. Při této stavbě bylo zplanýrováno část staršího opevnění, aby mohla být využita větší plocha.

Pod ostrohem se nachází stopy zaniklé vrcholně středověké osady.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika