mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice

GPS: 50°31'57.009"N, 14°7'43.251"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Dómský pahorek
HradíčLitoměřice

Na Dómském pahorku, trojúhelníkovité vyvýšené ploše v centru Litoměřic stálo v raném středověku významné hradiště.

Nevysoký plochý ostroh nad pravým břehem Labe byl důležitým přemyslovským správním centrem. Jižní strana byla dobře zabezpečena svahem k řece, podobně přírodní podmínky pomáhaly i k obraně východního cípu. Rokle Pokratického potoka, která ohraničovala severovýchodní stranu směrem k severozápadu zanikala a severozápadní strana byla přístupná téměř po rovině. Celková opevněná plocha dosahovala téměř 6ha. Po roce 1057?8 byla vyčleněna jižní část hradiště pro církevní účely. Litoměřice byly centrem širokého okolí až do 12.století. V 1.polovině 13.století bylo vedle za Pokratickým potokem založeno město.

V místech obvodové fortifikace byla ve vrcholném středověku povětšinou vystavěna hradba, někde byla vystavěna zástavba. Po částečném zboření vrcholně středověké hradby byly v novověku mnohé úseky na nichž stálo starší opevnění zastavěny.

Archeologicky je hradiště jen velmi málo známé, více se dá vyčíst z historických pramenů. Kromě raně středověkých nálezů bylo při archeologickém výzkumu zachyceno také neolitická sídliště a stopy osídlení z doby římské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika