mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Lomnice nad Popelkou

GPS: 50°31'26.54"N, 15°21'1.435"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Kopci
Na Hrádkách
Hrádky
Srchovské hradiště?Lomice nad Popelkou

Dosud nedatované hradiště na kopci nad vsí Hrádky.

Opevněná plocha na vrcholu kopce má tvar klínu zabodávajícího se jihozápadním směrem. Tímto směrem také opevněná plocha klesá. Vrcholové plató je z jižní, západní a severozápadní strany ohraničeno prudkým srázem. Na severovýchodě již není terén tak strmý a proto zde musela být vystavěna hradba.

Pozůstatkem opevnění je nevárazný val na severozápadní straně a málo patrný val, rozoraný spíše do podoby terasy na severovýchodně. Leteckým snímkováním byly dále identifikovány dva příkopy, které přetínaly ostroh za uvedeným rozoraným valem. Zda bylo opevnění vedeno i po zbytku obvodu by vyřešil jen případný archeologický výzkum, který by také mohl osvětlit datování osídlení a opevnění tohoto místa.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika