mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem

GPS: Akropole 49°38'31.278"N, 14°52'23.504"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Blaník
Velký Blaník
Rytířské skály

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32910/2-264Louňovice pod Blaníkem - Blaník

Na vrcholu Velkého Blaníku se nachází zajímavé hradiště. Velký Blaník je výrazný kopec, opředen mnoha pověstmi, viditelný z velké dálky.

Hradiště na jeho vrcholu má rozměry 125x175m. Jeho obvod měří 545m a vede mezi skalkami. Dnes má podobu valu o šíři 4-10m z volně navrstvených kamenů. Výška valu se pohybuje v rozmezí 1,5-2m. Uvnitř zhruba 2ha velké plochy stojí tzv.Rytířské skály, ke kterým se přimyká střední fortifikace. V jihovýchodní části vrcholu se nalézá pravděpodobná akropole, tvaru lichoběžníka, obklopená valem s vnějším příkopem. Vnitřní val má maximálně 2m výšku a mezi ním a příkopem nebyla zachycena berma. V jihozápadní části mezi středním a vnějším valem, se nachází základy pozdněhalštatských až raně laténských obydlí.

Plocha akropole je zcela zdeformována pravděpodobnou stavbou vrcholně středověkého hrádku (dřevěného), kterému se připisuje i vnitřní fortifikační linie (minimálně příkop). A posléze stavbou mohutné rozhledny.

Stáří opevnění není zcela jisté. Plocha byla osídlena již v pozdní době bronzové, byla-li v té době opevněna není jisté. Jisté je, že v pozdním halštatu a raném laténu již opevněna byla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika