mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Lužná u Rakovníka

GPS: 50°7'33.422"N, 13°44'6.629"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hlavačov
Hlaváčov
Červený zámek

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45255/2-2771Lužná

V místech zbytků hradu Hlavačov stálo halštatské hradiště.

Pro stavbu hradiště, bylo zvoleno velice nezvyklé místo. Na ostrožně tvořené třetihorními písky vyrostlo opevnění, chráněné přírodními podmínkami ze severní, jižní a krátké západní strany. Ze západu pod ostrožnou teče Lišeňský potok a na východě se napojuje na okolní terén.

Hrad, dnes nazývaný Hlavačov zcela setřel stopy po starším opevnění. Jeho předchůdce byl zachycen při archeologickém výzkumu. Zachyceny byly úseky palisádového opevnění podél severní, část vydlážděné plochy a patrně kraj objektu. Mohlo se jednat pouze o opevněný dvorec datovaný podle nalezené keramiky do doby halštatské.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika