mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Lžovice

GPS: 50°2'17.784"N, 15°20'29.709"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Nad Vinicí
Za vrchyLžovice

Ves Lžovice stojí na vyvýšené terase nad pravým břehem Labe, západně od Týnce nad Labem.

Z prostoru vsi jsou známé bohaté nálezy z mladší a především z pozdní doby bronzové. Nálezy jsou připisovány kultuře lužické a knovízské. Při úpravě plochy pro stavbu autosalonu ve východní části obce byly zachyceny žárové hroby lužické kultury. Vzhledem k existenci obce a vedení silnice byl terén výrazně upraven a případné stopy po opevnění zanikly.

Žádné části fortifikace však nebyly zachyceny a tak se na existenci opevněného výšinného sídliště usuzuje zatím pouze na základě konfigurace terénu a výrazných pravěkých nálezů. Někdy se bez jakýchkoli důkazů jako o pozůstatcích opevnění uvažuje nad vysokou mezí, v severní části obce u bývalé pískovny.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika