mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Katastrální území: Malechov

GPS: 49°26'51.178"N, 13°15'41.306"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Malechovská Hůrka
Na Vrších
Na Mrších?

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 38544/4-3120

 Malechov

Nad pravým břehem řeky Úhlavy, se nedaleko jižním směrem od obce Malechov, tyčí kopec Malechovská Hůrka.

Na jehím vrcholu se nalézají stopy po pozdně halštatském hradišti (okolo 500 př.n.l.). Na vrcholové plošině (uměle zarovnané) se rozkládala akropole. O trochu níže na západní a na východní straně byly k akropoli přihrazeny předhradí.

Z opevnění akropole se dobře dochoval kamenitý val severojižního směru na východní, nejlépe přístupné straně vrcholové plošiny. Val se na jihu stáčí k západu a v podobě terasy pokračuje podél jižní a následně i západní strany akropole. Na severní straně opevnění není patrné. Svah je zde prudký a nemuselo být tak mocné jako na zbývajících stranách a situace zde byla poškozena lesní cestou. Opevnění obou předhradí se dochovalo jen v podobě teras a nevýrazných částí valů. Vnější a vnitřní opevnění je vzdáleno zhruba 40-50m. Situace v jihozápadní části opevnění je narušena recentními zásahy a staršími výkopy.

Opevnění zaniklo patrně mohutným požárem, jehož stopy jsou dobře patrné na kamenech, ze kterých se skládají valy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika