mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Malenice

GPS: 49°7'25.394"N, 13°52'54.034"E


Kulturní památka (areál kostela)

Číslo rejstříku ÚSKP: 35402/3-4221Malenice

V jižní části obce se západně od kostela sv.Jakuba Většího nachází ostroh, na kterém podle starších zpráv stálo hradiště.

Ostroh nad pravým břehem Volyňky vymezuje od západu strmý skalnatý sráz k řece, na severu klesá terén strmě do prostoru středu obce. Jižní a jihovýchodní směr je výrazně přetvořen výstavbou kostela a hřbitova. Terén zde mírně stoupá a proto na této straně musela stát fortifikace. V jejím předpokládaném prostoru však byla postavena hluboce zaříznutá železnice. Kromě výstavby železnice je terén poznamenán také výraznými zemědělskými úpravami. Velikost ostrohu jen mírně přesahovala 1ha. Z jeho plochy je známo několik nálezů keramických zlomků a jeden přeslen, oboje datované do 3.-2.století př.n.l.

Jednalo-li se původně o opevněné sídlo, nelze vzhledem k stávajícímu stavu terénu s jistotou určit.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika